მონაწილეობა და დემოკრატია

სამხრეთ კავკასიის სამმა ქვეყანამ, საბჭოთა კავშირისაგან დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ სოციალური ტრანსფორმაციის განსხვავებულ სტადიებს მიაღწია. სამივე ქვეყანაში, მონაწილეობის მექანიზმები და ინკლუზიური და პლურალისტური პოლიტიკური კულტურა წარმოადგენს შემდგომი დემოკრატიზაციის საწინდარს. ამ მიზნების მიღწევის გარდა, ფრიდრიხ ებერტის ფონდი მხარს უჭერს სამოქალაქო განათლებას, უნარების ჩამოყალიბებას და ანალიტიკური ხელსაწყოების დამკიდრებას. ფრიდრიხ ებერტის ფონდი მხარს უჭერს და აძლიერებს სამოქალაქო საზოგადოების პროგრესულ წარმომადგენლებს, მემარცხენე ცენტრისტული პოლიტიკური სპექტრიდან.

  • ფოტო: ნინო ჯანაშია, ფრიდრიხ ებერტის ფონდი საქართველო

უახლესი ღონისძიებები

Social and Economic Policy in Armenia’s Parliamentary Elections

On 5 May, the Friedrich-Ebert-Stiftung and the Committee to Protect Freedom of Expression (CPFE, www.khosq.am) invited leading Armenian politicians,...

Read more

Entramat (Armenia)

The Entramat is a web product, which should give a user decision-making assistance in elections.

The questions of the entramat were compiled by young...

Read more

Legislative recommendations for state guarantees of the social rights of citizens of the Republic of Armenia

The Armenian Constitution has undergone considerable amendment since its entry into force in 1995. These amendments were due to the country's internal...

Read more

უახლესი პუბლიკაციები

Independence Generation: Youth study 2016 - Armenia

The project "Independence Generation, Youth Study Armenia – 2016" presents a country wide empirical study, which provides analytical insights into the...

Read more

Generation in Transition: Youth Study 2016 - Georgia

The study at hand explores the worries, aspirations, values and lifestyles of Georgia’s youth. Youngsters that are aged between 14 and 29 years today,...

Read more

Simulation Game on education in the countries of the Eastern Partnership (EaP) and Russia

The project “Simulation Game on education in the countries of the Eastern Partnership (EaP) and Russia (SGE)” aimes to promote the principles of...

Read more