• Social Justice, Economy and Labor Armenia Publication

  The economic situation in Armenia : opportunities and challenges in 2017

  Armenia's economic situation remains difficult: There is serious distrust in society towards the current authorities over economic

  issues. After 3%...

  more
 • Social Justice, Economy and Labor Publication

  The Silk Road Economic Belt

  The Silk Road Economic Belt (the ‘Belt’) component of the Belt and Road Initiative, announced by Xi Jinping over four years ago, represents an...

  more
 • Social Justice, Economy and Labor Armenia Publication

  Armenian Trade Unions – Problems and Challenges

  Tiruhi A. Nazaretian, Tilman Alexander Busch. - Berlin

  Friedrich-Ebert-Stiftung, Department for Central and Eastern Europe, February 2017

  more
 • Social Justice, Economy and Labor Georgia Event

  Anette Kramme fuels public dialogue about minimum wage in Georgia

  What is hard work worth? This question was raised by Anette Kramme, Parliamentary State Secretary in the German Ministry of Labour and Social Affairs,...

  more
Մասնակցություն և ժողովրդավարություն
Թեմաներ

Մասնակցություն և ժողովրդավարություն

Հարավային Կովկասի երեք երկրներից յուրաքանչյուրը ԽՍՀՄ-ից անկախանալուց հետո հասարակական տրանսֆորմացիայի տարբեր փուլերում են գտնվում: more

Սոցիալական արդարություն, տնտեսություն և աշխատանք
Թեմաներ

Սոցիալական արդարություն, տնտեսություն և աշխատանք

Հարավային Կովկասի բոլոր երեք երկրներն էլ պայքարում են նրանցում տիրող դժվար սոցիալ-տնտեսական պայմանների և մշտապես կարևոր խնդիրներ համարվող՝ գործազրկության և աղքատության բարձր տոկոսների դեմ: more

Խաղաղություն և անվտանգություն
Թեմաներ

Խաղաղություն և անվտանգություն

Անկախանալուց ի վեր Հարավային Կովկասի երկրները անվտանգության ոլորտում մշտապես բախվել են զգալի մարտահրավերների: more

Anette Kramme fuels public dialogue about minimum wage in Georgia

What is hard work worth? This question was raised by Anette Kramme, Parliamentary State Secretary in the German Ministry of Labour and Social Affairs,...

Read more

Massive Open Online Course on “Workers’ Rights in a Global Economy”

Dear Ladies and Gentlemen,

We are pleased to announce the launch of a new Russian speaking online-course on “Workers’ rights in a Global Economy.”...

Read more

Legislative recommendations for state guarantees of the social rights of citizens of the Republic of Armenia

The Armenian Constitution has undergone considerable amendment since its entry into force in 1995. These amendments were due to the country's internal...

Read more

The economic situation in Armenia : opportunities and challenges in 2017

Armenia's economic situation remains difficult: There is serious distrust in society towards the current authorities over economic

issues. After 3%...

Read more

The Silk Road Economic Belt

The Silk Road Economic Belt (the ‘Belt’) component of the Belt and Road Initiative, announced by Xi Jinping over four years ago, represents an...

Read more

Armenian Trade Unions – Problems and Challenges

Tiruhi A. Nazaretian, Tilman Alexander Busch. - Berlin

Friedrich-Ebert-Stiftung, Department for Central and Eastern Europe, February 2017

Read more